→  Tekst
1. Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako łask krynicę wylał w czasie ziemskich dni
Ten co Matkę miał dziewicę Król narodów godzien czci.

2. Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud.

3. W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy czego przepis prawny chciał
Sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk Swych dał

4. Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało swe
wino Krwią jest Chrystusową darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle

5. Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas
co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.

6. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci
a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.