Zapraszamy na próbę do sali „Światło-Żytcie”
w niedzielę (od godz. 19:00 do 21:00)