Oryginał – tekst niemiecki:

Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum lass’ ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.
(BWV 147, Chorale nr 10)

=================================
transl:
254/5000
Jezus trwaj w mojej radości,
moje serce i pocieszenie,
Jezusowi jest przykro z powodu wszystkiego,
on jest potęgą mojego życia,
moje oczy pożądają i słońce,
skarb mojej duszy i rozkosz;
dlatego nie opuszczam Jezusa
z serca i twarzy.
(BWV 147, Chorale nr 10)

=============
transl.z tłum.ang. (jn.):

Jesu, radość z pragnienia człowieka,
Święta Mądrość, Miłość najjaśniejsza;
Ciągnięty przez Ciebie, nasze dusze, aspirujące,
Wzbijaj się w niestworzone światło.
Słowo Boże, nasze ciało, które było modne,
Z ogniem życiowego bezczucia,
Dążenie do prawdy nieznanej,
Strzelisty, umierający, okrążaj swój tron.

Przez drogę, gdzie prowadzi nadzieja,
Hark, jaka pokojowa muzyka dzwoni!
Gdzie trzoda, w Tobie ufająca,
Napój radości z nieśmiertelnych źródeł.
Ich jest najpiękniejsza przyjemność piękna;
Ich jest najświętszym skarbem mądrości.
Ty zawsze prowadzisz swoje
W miłości do nieznanych radości.

================================
Tłumaczenie angielskie:

Jesu, joy of man’s desiring,
Holy Wisdom, Love most bright;
Drawn by Thee, our souls, aspiring,
Soar to uncreated light.
Word of God, our flesh that fashion’d,
With the fire of life impassion’d,
Striving still to truth unknown,
Soaring, dying, round Thy throne.

Through the way where hope is guiding,
Hark, what peaceful music rings!
Where the flock, in Thee confiding,
Drink of joy from deathless springs.
Theirs is beauty’s fairest pleasure;
Theirs is wisdom’s holiest treasure.
Thou dost ever lead Thine own
In the love of joys unknown.