BIEŻĄCE NUTY


zestaw A  —  aktualnie obowiązujące materiały szkoleniowe na Mszę św. w Mogile (21 września)


zestaw B  —  dodatkowe materiały szkoleniowe na Mszę św. (3 października)


W nadchodzącym czasie (kalendarium CBV):